es eu

Zeregina

Gure Helburu Soziala aldatuz joan da elkartearen ibilbidean zehar, bazkide berriak sartzen joan diren heinean. Izan ere, bazkide berriekin batera erantzun beharreko behar berriak iritsi zaizkigu ere, eta behar horiek gero eta heterogeneoagoak dira, gure bazkideen eta bezeroen aniztasuna dela eta.

LORRA S. Coop.-en MISIOA da zerbitzu administratiboak, teknikoak eta ekonomikoak ematea Bizkaiko Lurralde Historikoaren Nekazaritza-elikagaietako Sektoreari eta sektoreko informazio-sistemak koordinatzea.

LORRA S. Coop.-ek bi FUNTZIO ditu. Batetik, elkartekide diren erakunde juridikoentzako euskarri izan nahi du, euren jarduera hobeto gara dezaten, eta, bestetik, erakunde-kideen bazkideei eta Bizkaiko nekazaritza-profesional guztiei zerbitzu teknikoak eta ekonomikoak eskaini nahi dizkie.

Era berean, Misio hori aurrera eraman ahal izateko, BALIOAK ezarri eta sailkatu ditugu, bikaintasun-printzipioen arabera: emaitzak, bezeroak, lidergoa eta helburuen iraunkortasuna, prozesukako kudeaketa, pertsonen garapena eta parte-hartzea, ikaskuntza, berrikuntza eta etengabeko hobekuntza, aliantzaren garapena eta erantzukizun soziala.

Hausnarketa estrategikoetan zehaztutako estrategien eta helburuen bitartez gauzatzen dugu gure MISIOA. Aldi berean, hausnarketa horietatik eratorritako Ekintza Planak Urteko Kudeaketa Planean sartzen ditugu, eta, beraz, eguneroko kudeaketan aplikatu.

Horrenbestez, gaur egun HELBURU hauek lantzen ari gara:

  • LORRAri segurtasuna ematea, etorkizuneko enpresa izan dadin.
  • Giza baliabideak eta baliabide materialak, administratiboak, teknikoak eta/edo informatikoak optimizatzea, ekintza-eremuetan prestakuntza aditua emanez.
  • Bizkaiko nekazaritza-enpresen sektorea egituratzea, gure elkartearen barruan sartuta.
  • Dugun teknologia eta informazioari balioa eta errentagarritasuna ematea.
  • Ikerketa- eta prestakuntza-erakundeen arteko harremanak koordinatzea, berrikuntza teknologikoak gure sektore-bazkidera transferituz.
  • Antolakuntzari koherentzia handiagoa ematea, nekazaritza-elikagaien sektoreko prozesuak normalizatuz eta bateratuz.
  • Ekintza-eremuetan sortutako eta tratatutako datuak barneratzea eta kontrolatzea.
  • Egoki deritzen eta bazkideei euren funtzioak modu eraginkorragoan egiten lagunduko dieten zerbitzu berriak eskaintzea.
  • Kalitate-sistemak ezartzea enpresen funtzionamenduan eta zerbitzuetan (EFQM) eta etengabean hobetzeko sistemak eta prozesuak garatzea.
  • Merkatu-zoko berriak bilatzea, bazkideen eta bezeroen beharrak asetzeko.